ervaringsgerichte persoonlijke & professionele ontwikkeling 

Wat is Emodus?
Emodus is een dramatherapie praktijk die hulp biedt aan mensen boven de 18 jaar met psychische problemen. Tevens biedt Emodus de mogelijkheid tot professionele ontwikkeling voor mensen met een mensgericht beroep, door middel van supervisie.
Emodus onderscheidt zich van andere soorten psychologische praktijken doordat problemen worden behandeld door meer dan praten alleen. Emodus gaat door middel van dramatherapie op zoek naar de kracht en kwetsbaarheid van mensen. Dit gebeurt op een concrete en soms ook confronterende wijze. Het geeft mensen inzicht in wie zij zijn. Hierdoor kunnen zij beter handelen tijdens interacties met anderen en situaties om hen heen. Mensen leren bij Emodus hun emoties te (h)erkennen, te uiten en er op een gezonde manier voor te zorgen. Emodus maakt naast dramatherapie gebruik van technieken uit:

- Cognitieve Gedragstherapie
- Gestalt
- Schematherapie

De naam Emodus
Emodus is een samenvoeging van emotie (gevoel) en modus (manier/toestand). Daarnaast staat de letter E in het Latijn voor "ex", dat betekent "uit". Emodus betekent daarom ook: uit de modus, het komen uit de toestand die een blokkade oplevert in het dagelijks leven.

Wegens omstandigheden is de praktijk momenteel gesloten. Het is daarom niet mogelijk u aan te melden.